kontakt@gdzienaweekend.pl

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
kontakt@gdzienaweekend.pl

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Turystyczny Fundusz Pomocowy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 stycznia 2021 r. organizatorzy turystyki mają obowiązek odprowadzania składek na nowo utworzony Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Obowiązek pobierania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty pożyczek dla organizatorów na zwroty zaliczek dla turystów w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. epidemia). Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy są takiej samej wysokości, jak składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli są to następujące kwoty:

  • 15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  • 13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
  • 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  •  2 zł/os. – za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Newsletter

email marketing powered by FreshMail

Kontakt:

Masz pytanie?

info@gdzienaweekend.pl

Zapisz się