kontakt@gdzienaweekend.pl

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
kontakt@gdzienaweekend.pl

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Regulamin Voucherów

REGULAMIN VOUCHERÓW

1 Ogólne warunki

 1. Vouchery uprawniają do zakupu imprez turystycznych świadczonych przez gdzienaweekend.pl
 2. Wystawcą Voucherów Turystycznych jest firma Sylwia Pełka, NIP; 664 200 76 79, ul. Sokratesa 9/117, 01-909 Warszawa, zarejestrowana jako Organizator Turystyki w CEOTiPT pod nr 9273, działająca pod marką gdzienaweekend.pl
 3. Wystawca Voucherów każdorazowo może dokonać wyłączenia określonych ofert z listy imprez turystycznych, które mogą być opłacone Voucherami.
 4. Nabywcą Voucherów jest Beneficjent.
 5. Beneficjent jest zobowiązany przekazać Wystawcy Vouchera dane osób, którym przekazuje Voucher, i które będą go realizowały.

2 Zakup Vouchera

 1. Vouchery można zakupić na stronie gdzienaweend.pl oraz opłacić przelewem.
 2. Voucher jest kodem alfanumerycznym i może występować w formie dokumentu (pdf) lub tylko w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Vouchery zostaną wystawione po zaksięgowaniu wpłaty. Możliwe jest wcześniejsze wystawienie po indywidualnych ustaleniach.
 4. Przeksięgowanie kwoty z wyjazdu na Voucher jest tożsame z zakupem i opłaceniem Vouchera.

3 Ważność i realizacja

 1. Każdy Voucher posiada unikalny numer, którego jest przekazywany Beneficjentowi przy wystawieniu Vouchera.
 2. Vouchery są ważne zgodnie z datą ważności.
 3. Data ważności Voucherów Turystycznych każdorazowo przekazywana Beneficjentowi na Voucherze.
 4. Podczas trwania ważności Vouchera należy dokonać rezerwacji imprezy
  turystycznej. Realizacja imprezy turystycznej może nastąpić po terminie ważności Voucherów.
 5. Po upływie daty ważności Vouchery nie mogą zostać zrealizowane.
 6. Jeżeli Vouchery nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Beneficjenta tj. Nabywcy Vouchera, Vouchery takie uważane są za nieważne i nie mogą być realizowane.
 7. Vouchery nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości
  wydawania reszty w gotówce, przelewem lub w innej formie pieniężnej.
 8. Jeśli wartość imprezy turystycznej jest niższa od wartości Vouchera, kwotę będącej różnicą, Beneficjent Vouchera nie będzie mógł wykorzystać przy płatności za kolejną imprezę turystyczną.
 9. Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, Beneficjent Vouchera dopłaca różnicę przelewem.

4 Sposób realizacji

 1. Voucher Turystyczny można zrealizować podając jego numer podczas zapisu na wyjazd
 2. Po wyborze oferty Beneficjent Vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych.
 3. Vouchery Turystyczne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki lub wpłaty pozostałej części za imprezę turystyczną.
 4. Po zapisie na wyjazd i weryfikacji ważności Vouchera, a w razie
  konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, rezerwację uznaje się za ważną. Beneficjent otrzymuje standardowe potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 5. Datą realizacji Vouchera jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.
 6. Jeżeli Beneficjent posiada więcej Voucherów istnieje możliwość ich łączenia do wykorzystania na jedną imprezę turystyczną.
 7. Vouchery można łączyć tylko jeśli należą do jednego Beneficjenta.

5 Rezygnacja z imprezy turystycznej

 1. Rezygnacja przez Beneficjenta Vouchera z zakupionej imprezy turystycznej podlega standardowej procedurze opisanej w regulaminie gdzienaweekend.pl.
 2. W przypadku gdy Beneficjent Vouchera w okresie jego ważności:
  a) rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, która częściowo lub w całości została opłacona Voucherami
  b) nie rozpocznie imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherami z powodów niezależnych od gdzienaweekend.pl
  Beneficjentowi przysługuje ew. zwrot zgodny z regulaminem w postaci Vouchera.
 3. Vouchery zwrócone Beneficjentowi po potrąceniu, zachowują pierwotny termin ważności.
 4. W przypadku, kiedy Beneficjent Vouchera zrealizowanego w okresie ważności Vouchera, rezygnuje z imprezy turystycznej po upływie terminu ważności Voucherów, gdzienaweekend.pl nie zwraca Posiadaczowi zrealizowanych Voucherów ani ich wartości.
 5. W przypadku, kiedy Beneficjent Vouchera nie rozpoczął imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherem Turystycznym z powodu odwołania wyjazdu przez Organizatora Beneficjentowi Vouchera zwracany jest Voucher o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych Voucherów, przy czym przedłużana jest jego ważność o okres nie krótszy niż pozostała czas ważności Vouchera podczas zapisu.
 6. Zwroty Vouchera w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej
  częściowo lub w całości Voucherem odbywają się tylko i wyłącznie Voucherami.

6 Klauzula o danych osobowych

 1. Beneficjent Vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę Vouchera w celach marketingowych i do realizacji imprezy turystycznej.

7 Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent Vouchera oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji Vouchera a także regulaminu gdzienaweekend.pl, które są integralną częścią realizacji usług płaconych voucherem.

Zapisz się